×

Hi, not from Lithuania? Continue to our website in English

CONTINUE

Ar nori tęsti apsipirkimą parduotuvėje lietuvių kalba?

TĘSTI

ES projektai

UAB "Uoga Uoga" e.komercijos modelių diegimas

UAB "Uoga Uoga" įgyvendina projektą, kuriuo siekia automatizuoti ir pagerinti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas specifinius įmonės poreikius atitinkantis klientų savitarnos sprendimas, kuris ženkliai palengvins ir suefektyvins pardavimų verslo partneriams Lietuvoje ir užsienyje procesą.

Planuojamas projekto rezultatas - sukurta B2B klientams skirta elektroninė parduotuvė, klientų savitarnos sprendimas taip pat bus integruojamas su įmonės veikloje naudojama išteklių valdymo (apskaitos) sistema. Įdiegtas klientų savitarnos sprendimas ženkliai suefektyvins pardavimų B2B klientams procesą.

Projektas finansuojamas UAB "Uoga Uoga" nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšoms pagal 2014 - 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0512 E. komercijos modelis COVID-19. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 33 390 Eur.

Projekto pavadinimas - E. komercijos modelio diegimas UAB "Uoga Uoga".

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022.02.14

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023.02.14